• Biuro rachunkowe Pruszcz Gdański.
 • Księgowość Pruszcz Gdański.
 • Biuro podatkowe Pruszcz Gdański.
 • Biuro rachunkowe Trójmiasto.

Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą

Zobacz więcej

Oferta

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz liczby dokumentów.

Księgi rachunkowe:

 • pomoc w opracowaniu zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki;
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • bieżące monitorowanie rozrachunków z kontrahentami;
 • sporządzanie miesięcznych raportów w zakresie struktury przychodów i kosztów jednostki;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT, oraz- na żądanie urzędu skarbowego- plików JPK KR;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski;
 • weryfikacja i wyprowadzanie zaległości księgowych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • sporządzanie dla właścicieli rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT, oraz na żądanie urzędu skarbowego plików JPK KPiR
 • weryfikacja i wyprowadzenie zaległości księgowych.

Ryczałt ewidencjonowany:

 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT, oraz- na żądanie urzędu skarbowego- plików JPK EP
 • sporządzanie dla właścicieli rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kadry i płace:

 • przygotowanie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
 • zgłaszanie do ubezpieczeń osób zatrudnionych;
 • przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • obsługa Płatnika – sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich dokumentów i deklaracji;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • prowadzenie kartotek płacowych oraz kart wynagrodzeń;
 • przygotowywanie rocznych informacji PIT-11;
 • sporządzanie informacji i deklaracji PFRON;
 • kalkulacja wynagrodzeń.

Zapewniamy, że udzielimy, drogą mailową lub telefonicznie, odpowiedzi na każde Państwa pytanie dotyczące naszej pracy i ceny usług.

W ramach umowy o świadczeniu usług księgowych możliwy jest odbiór dokumentów z siedziby klienta.

Biuro Rachunkowe „ABAK” s.c.
Mirosława Linsztet i Andrzej Linsztet

83-000 Pruszcz Gdański
ul. Żeromskiego 54

Telefon:
(58) 683-31-04
(58) 300-05-24
Kom.: 608 496 743

E-mail: biuro@abaksc.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.