Oferta

Księgi rachunkowe

 • pomoc w opracowaniu zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki;
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • bieżące monitorowanie rozrachunków z kontrahentami;
 • sporządzanie miesięcznych raportów w zakresie struktury przychodów i kosztów jednostki;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i podatkowych;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT, oraz- na żądanie urzędu skarbowego- plików JPK KR;
 • sporządzanie sprawozdań wymaganych przez Narodowy Bank Polski;
 • weryfikacja i wyprowadzanie zaległości księgowych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów;
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • sporządzanie dla właścicieli rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla właścicieli;
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT, oraz na żądanie urzędu skarbowego plików JPK KPiR
 • weryfikacja i wyprowadzenie zaległości księgowych.

Ryczałt ewidencjonowany

 • prowadzenie ewidencji przychodów;
 • prowadzenie rejestrów dla celów rozliczenia podatku VAT;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia;
 • comiesięczne sporządzanie i wysyłanie plików JPK VAT, oraz- na żądanie urzędu skarbowego- plików JPK EP
 • sporządzanie dla właścicieli rocznych rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kadry i płace

 • przygotowanie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło;
 • zgłaszanie do ubezpieczeń osób zatrudnionych;
 • przygotowywanie list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • obsługa Płatnika – sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich dokumentów i deklaracji;
 • prowadzenie akt osobowych;
 • prowadzenie kartotek płacowych oraz kart wynagrodzeń;
 • przygotowywanie rocznych informacji PIT-11;
 • sporządzanie informacji i deklaracji PFRON;
 • kalkulacja wynagrodzeń.

Zapewniamy, że udzielimy, drogą mailową lub telefonicznie, odpowiedzi na każde Państwa pytanie dotyczące naszej pracy i ceny usług.

W ramach umowy o świadczeniu usług księgowych możliwy jest odbiór dokumentów z siedziby klienta.

BIURO KSIĘGOWE PRUSZCZ GDAŃSKI

Niezależnie od tego, czy zamierzamy zlecieć specjalistom wiele różnych zadań, czy może tylko firmową księgowośćPruszcz Gdański i całe Trójmiasto jest w stanie zaproponować nam rzetelne biura rachunkowe. Zakres ich usług jest bardzo zróżnicowany, dzięki czemu każdy może znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb, bez względu na to, jakiego rodzaju działalność prowadzimy. Bardzo ważną cechą wyróżniającą dobre biuro podatkowe Pruszcz Gdański jest dysponowanie większą liczbą specjalistów z odpowiednio dużym doświadczeniem. Dzięki temu zyskujemy pewność, iż sprawami naszej firmy zajmą się oni z należytą dbałością. Jest to duże odciążenie dla każdego przedsiębiorcy, który nie musi się martwić o ten konkretny aspekt swojej działalności.

Biuro Rachunkowe „ABAK” s.c.
Mirosława Linsztet i Andrzej Linsztet

ul. Żeromskiego 54
83-000 Pruszcz Gdański

© 2021 ABAK. Wszelkie prawa zastrzeżone